Foldereid.no ble åpnet 15. september 2006. Ta kontakt dersom du har noe på hjertet.

E-post:
redaksjon@foldereid.no
Slik kan vi skape møteplassen foldereid.no

Foldereid Vel og Multimedia Namdal ønsker deg velkommen som bruker av lokalportalen for Foldereid. Vi har en spesiell invitasjon til deg som bor, arbeider eller på annen måte føler tilhørighet til Foldereid om å være med å skape en attraktivt møteplass. Den skal først og fremst ha oppmerksomhet om det lokale og alle med hjerte for Foldereid.


Vår ambisjon er å skape en portal hvor du kan finne smått og stort om det som foregår i kretsen, men også være med synliggjøre ressurser og kvaliteter som lokalsamfunnet er tuftet på. Vi håper også at portalen skal bli et sted hvor en kan skape og pleie kontakter uavhengig av hvor man befinner seg i verden.

Det er Foldereid Vel som har tatt initiativet til nettstedet og samarbeidet med Multimedia Namdal. Mens Multimedia Namdal har det tekniske og økonomiske ansvaret for portalen, skal Foldereid Vel koordinere den lokale innsatsen. Blant annet skal Velet hjelpe andre lag og foreninger i kretsen med å opprette egne websider og dermed rekruttere så mange som mulig til et aktivt samarbeid om nettportalen.

Foreningssider er integrert i portalen. Når et lag legger ut en nyhet eller en ny aktivitet i sin kalender, blir portalen samtidig oppdatert. På denne måten kan lag og foreninger bruke Internett som informasjonskanal overfor sine medlemmer og samtidig være med å presentere seg selv og bygda på verdensveven.

Foldereid.no er et ledd i utvikling av konseptet Grend@web. Ideen er å lage et opplegg som gjør det praktisk og økonomisk mulig for mindre samfunn å framstå på Internett på en måte som vekker interesse og respekt. Nærøy kommune støtter utviklingen av pilotprosjektet foldereid.no med 25.000 kroner nettopp med tanke om at opplegget skal kunne brukes i andre lokalsamfunn i forbindelse med bygdemobilisering. Den overordna målsettingen er å opprettholde bosettingsmønsteret i Nærøy.

Foldereid Vel og Multimedia Namdal har mange ideer som vil bli prøvd ut på foldereid.no. Ikke alt kommer til å bli like vellykket, men vi har stor tro på at lokalportalen foldereid.no blir et nyttig laboratorium der vi får bekreftet eller avkreftet at:

Grend@web bidrar til å styrke lokal tilhørighet ved
-Å synliggjøre lokale ressurser
-Å synliggjøre levende lokalsamfunn
-Å skape et felles møtested
-Grend@-nettverket forsterker lokalsamfunnenes posisjon ved
-Å dele lokalsamfunnenes ressurser
-Å dele informasjon og bygge en felles utviklingsplattform
-Å brukte Internett-teknologi til å skape rom, atmosfære og forståelse for den regionale utviklingstanken
-Å utnytte teknologien til promotering av region og grender

www.foldereid.no ble satt i drift fredag 15. september 2006
Været på Foldereid | yr.no

Redaktør: Espen Skauvik - Teknisk produksjon: ProsessKompetanse AS © 2006